02849 251475

M.A

DEPARTMENT OF M.A.(Gujarati) 2015-16
SR. NO NAME PERCENTAGE
1. CHAUHAN SHITAL JERAMBHAI 63.66
2. VEGAD PAYL BHIKHABHAI 62.23
3. JIDIYA SANJAY VALABHAI 61.45